Giới thiệu chung về Đà Lạt
20/04/2012
Lâm Đồng là vùng đất tây nguyên nằm ở độ cao trung bình 800~1500m so với mặt nước biển. Với diện tích 9.765km2